Bedreigde en beschermde plantensoorten  Rode Lijst

Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 wilde plantensoorten in Nederland in aantal achteruitgegaan en zijn er meer dan 40 uitgestorven.

Om hier een halt aan toe te roepen is er in 2004  een zogenaamde Rode lijst voor planten opgesteld.

In 2012 is het basisrapport met voorstel voor de herziene Rode lijst vaatplanten opgesteld door de Stichting Floron in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Rode Lijst 2012.

Op deze nieuwe lijst staan 530 bedreigde soorten, 37% van de in totaal 1432 wilde plantensoorten die in Nederland voorkomen.

De mate van bedreiging is verdeeld over de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig.

Hieronder de rode lijst - soorten die momenteel te koop zijn bij Hobbytuin Puurnatuur.