Onderaardse klaver - Trifolium subterraneum 50 zaden

€ 1,50

Onderaardse- of ondergrondse klaver is een eenjarige plant die behoort tot de vlinderbloemenfamilie.

De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk in aantal afgenomen.

De naam van de plant verwijst naar het feit dat de zaden zich in de grond ontwikkelen, in tegenstelling tot andere klaversoorten.

Onderaardse klaver komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied en in West-Europa en heeft zich van daaruit verspreid naar Australië en Noord- en Zuid-Amerika.

De soort komt voor op droge, matig voedselrijke, zandige grond op dijkhellingen en in grasland langs de kust.

De plant bloeit van april tot in juni met witte bloemetjes.

De hoogte wordt 10 cm en de plant staat graag in de zon.

Onderaardse klaver is een heel veelzijdig plantje;

  • Het blad en de bloem is eetbaar en rauw door de sla te mengen
  • Door het sterk groeiende wortelgestel (met een snelle startgroei in het voorjaar) is dit een van de beste onkruidonderdrukkers in de tuin. 
  • Als onderbegroeiing van wortelen en kool om wortelvlieg en koolvlieg te voorkomen.
  • Zowel gedroogd als vers is dit zeer voedzaam veevoer voor groot- en kleinvee. 
  • Als onderbegroeiing van productieplanten (sla, tomaten, andere groenten, fruit etc.) levert de plant ook stikstofmest (N) door het vermogen om deze stikstof vast te leggen (uit de lucht) in de knolletjes aan de wortels.

Zaaien: maart-augustus.

Hark de zaden in, druk de grond aan en houd vochtig.