Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica 100 zaden

€ 1,75

Heelblaadjes is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie.

De soort is inheems in Nederland en vrij algemeen.

Heelblaadjes komt voor op natte, matig voedselrijke tot brakke grond in duinvalleien en grasland langs sloten en beken.

De plant werd vroeger gebruikt ter bestrijding van dysenterie, vandaar de soortaanduiding dysenterica.

Ook werd de soort gebruikt vanwege een helende werking bij verwondingen.

Pulicaria komt van het Latijnse Pulex (vlo).

Dit verwijst naar het gebruik van deze plant als huismiddel tegen vlooien.

De plant bloeit met gele bloemen in de maanden juli en september.

De hoogte wordt 50 - 80 cm en de plant staat graag in de zon.

Diverse solitaire bijen verzamelen stuifmeel en/of nectar van heelblaadjes.

Zaaien: maart - april voorzaaien in een warme kas of bv op de vensterbank.

Buiten zaaien kan vanaf mei.

Niet alle zaden zullen ontkiemen in het voorjaar, soms is er een koude-periode nodig voor kieming plaatsvindt.

Een andere optie is zaaien in september, zaaisel buiten laten staan

(zorg voor goede afwatering) en laat de winter maar komen.

De zaden kiemen dan het voorjaar erop.