Kompassla - Lactuca serriola 80 zaden

€ 1,50

De kompassla of wilde sla is een een- of tweejarige plant uit de composietenfamilie.

De Nederlandse naam is gegeven doordat de gedraaide bladtoppen de noord-zuidrichting aanwijzen.

De bloeiperiode loopt van juli tot en met september met lichtgele bloemetjes.

De hoogte wordt 50 - 200 cm en de plant staat graag in de zon.

Kompassla is van oorsprong een steppeplant.

Zowel op droge, als meer vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende omgewerkte gronden in wegbermen, op stortplaatsen, oude zandhopen, spoordijken, aan stenige waterkanten en ook tussen straatstenen kan het door de wind aangevoerde zaad ontkiemen.

Het is een algemene soort geworden in stedelijke gebieden.

In Nederland komt de plant sinds 1960 op steeds grotere schaal voor.

Kompassla is een waardplant voor de kompassla-uil, een nachtvlinder uit Midden- en Zuid-Europa die steeds vaker voorkomt in Noordwest-Europa.

Alle delen van de plant zijn giftig.

Vanwege deze giftigheid werd de soort vroeger in de volksgenees- kunde gebruikt als narcoticum.

Zaaien: maart - mei rechtstreeks in de volle grond.