Wegdistel - Onopordum acanthium 15 zaden

€ 1,75

De wegdistel behoort tot de composietenfamilie.

De soort komt voor in Centraal-Europa en in Centraal-Azië.

In Nederland is de plant vrij zeldzaam.

Wegdistel is een 'puinkegel'plant.

In gebieden met kalkgroeven, zoals Zuid-Limburg tref je de plantensoort dan ook aan op de afglijdende puinresten van de groeven.

Ook op een spoorwegtalud kun je de soort nogal eens aantreffen, vooral op nieuw aangelegde tracés.

De grote, paarse bloemen bloeien van juni tot eind augustus en ze zijn rijk aan nectar.

De plant wordt dan ook druk bezocht door honingbijen en hommels.

De bladeren zijn zilvergrijs behaard wat mooi afsteekt tegen de kleur van de bloemen.

Uit de nootjes werd vroeger distelolie geperst en het sap van de plant werd medicinaal gebruikt.

Het is een tweejarige plant: in het eerste jaar vormen zich de wortel en het bladrozet; in het tweede jaar ontwikkelen zich de bloemen en vruchten.

Wegdistel kan tot drie meter hoog worden en staat graag in de zon.

Zaaien: juni - juli afzonderlijk (1 zaadje per potje) in potjes zaaien; in het voorjaar op de plek van bestemming uitplanten.

Ze laten zich niet zo gemakkelijk verplanten; probeer de kluit intact te houden.

Kiemtijd is 30 - 180 dagen.

Ter plekke zaai je vanaf augustus tot oktober.