Wouw - Reseda luteola 200 zaden

€ 1,75

Wouw is een plant uit de resedafamilie.

De plant groeit sinds de laatste ijstijd in Europa en het Middelandse Zeegebied.

Op open, droge, omgewerkte en vaak kalkhoudende plaatsen gedijt de plant goed.

In Nederland is dat vooral in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse duinen, langs dijken en spoorwegen en in de middenberm van snelwegen.

In Zuid-Limburg en in stedelijke gebieden is de soort vrij algemeen, verder is de plant zeldzaam.

Wouw is een een- of tweejarige plant, die in juni - september bloeit met een groot aantal kleine lichtgele tot groene bloempjes.

De hoogte wordt 50 - 100 cm en de plant staat graag in de zon.

Wouw werd al in de prehistorie als verfplant gebruikt.

Een van de gebieden waar de plant werd verbouwd was de streek rond de Oost-Vlaamse stad Aalst.

Wouw scoort hoog in de zogenaamde nectarindex en wordt dan ook bevlogen door allerlei insecten, waaronder de Resedamaskerbij.

Het vrouwtje van deze wilde bijensoort vliegt uitsluitend op wilde reseda en wouw, en is dus volledig afhankelijk van de twee planten.

Daarnaast is het een waardplant voor vele rupsen, bijvoorbeeld voor het resedawitje, een in Nederland enorm zeldzame vlindersoort.

Zaaien: in maart - april of in het najaar.

Zaai je in het voorjaar dan bloeit de plant hetzelfde jaar.

Zaai je in het najaar dan bloeit de plant het voorjaar erop.