Akkerdistel - Cirsium arvense 50 zaden

Uitverkocht
€ 1,50

De zeer algemene akkerdistel herken je vooral aan de kleur van de bloemen in de hoofdjes.

Deze is lila tot licht paars en daardoor gemakkelijk te onderscheiden van alle andere distelachtige planten.

Akkerdistel is overblijvend, kan soms hele oppervlakken bedekken en is voor de landbouwer een gruwel.

Het is een pioniersoort die te vinden is in ruigten en op ruderale, voedselrijke, zandige, vochtig tot droge standplaatsen.

Zelfs als de bodem zout bevat is dat geen bezwaar voor de akkerdistel.

De plant is een echte cultuurvolger en vind je overal waar de mens actief is.

Akkerdistel is niet alleen een cultuurvolger maar ook een soort die een zekere plasticiteit kent.

Dit houdt in dat de soort zich aanpast aan bepaalde omstandigheden.

In begraasde gebieden, dus daar waar de plant door vraat kan worden aangetast, ontwikkelen bladeren en stengels veel meer stekels, dan wanneer de soort in een akker staat.

Dan zijn de bladeren minder stekelig en vlakker.

Uit stukjes wortel of stengel kunnen weer nieuwe planten regenereren. 

De plant bloeit van juni tot september met lila-paarse bloemen.

De hoogte wordt 60 - 120 cm en de plant staat graag in de zon.

De akkerdistel wordt vanwege de aanwezige nectar door de  honingbij, de kortsprietwespbij, de gewone koekoekshommel en de aardhommel bezocht.

Hiernaast bieden lastig toegankelijke distelbegroeiingen broedplaatsen aan verschillende vogelsoorten zoals putter, vink  en veldleeuwerik.

Zaaien: ter plekke in mei - juli.

In potten zaaien kan ook, zodra de zaailingen sterk genoeg zijn, deze uitplanten op de plaats van bestemming.