Grote Ratelaar - Rhinanthus angustifolius 30 zaden

€ 1,75

De grote ratelaar is een eenjarige halfparasiet uit de bremraapfamilie.

De plant bloeit met aparte gele bloemen in de maanden mei tot oktober.

De hoogte wordt 50 - 80 cm en de plant staat graag in de zon.

De grote ratelaar komt van nature voor in vochtige, matig voedselrijke graslanden.

De soort heeft erg geleden onder de intensivering van de landbouw.

Tegenwoordig komt men de grote ratelaar weer meer tegen.

Grote ratelaar "gebruikt" grassen en vlinderbloemigen als waardplant.

Met de penwortel wordt contact gemaakt met de wortels van deze waardplanten en op die manier worden bepaalde mineralen en stikstof afgetapt van de waardplant.

Een oud gezegde luidt dan ook dat waar de ratelaar zich vertoont het gras kort blijft.

Bij een ecologisch beheer van graslanden en hooilanden bijvoorbeeld in de stedelijke omgeving is de aanwezigheid van ratelaars een pre.

Zaaien: ratelaar dient tussen juli en de late herfst te worden gezaaid tussen gras.

Voor het zaaien dienen de aanwezige grassen kort te worden gemaaid zodat de zaden van de ratelaar bij de bodem kunnen komen.

Als de grasmat te dicht is kan de grond eventueel een beetje worden opgeruigd met bijvoorbeeld een grove hark.