Grote kattenstaart - Lythrum salicaria 1000 zaden

€ 1,75

Grote kattenstaart is vaste een plant uit de kattenstaartfamilie.

De plant bloeit rijkelijk in de maanden juni tot september met grote lila-paarse bloemen.

De hoogte wordt 60 - 120 cm en de plant groeit in natte graslanden, veenmoerassen, lichte loofbossen, rietlanden en duinvalleien.

Grote kattenstaart heeft veel nectar en stuifmeel en wordt graag bezocht door wilde bijen en vlinders.

Medicinaal werd de plant vroeger ingezet om de bloedstelpende werking, tegen diarree, dysenterie, maagslijmvliesontsteking en vlektyfus.

Het sap van de wortels levert een rode kleurstof voor het verven van wol.

Zaaien: Gewoonlijk kiemt dit zaad snel in mei of juni.

Bij slechte kieming kan een periode van kou (onder 5 °C) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen.

Dit is een soort waarbij geduld vereist is en waarvan het zaaisel zeker niet te vroeg moet worden weggedaan.

Laat eventueel zaaisel wat niet gekiemd heeft in het voorjaar of zomer tijdens de opvolgende winterperiode buiten staan.

Zaaien in het najaar is een goede optie.