Wilde reseda - Reseda lutea 150 zaden

€ 1,75

De wilde reseda is een vaste plant uit de resedafamilie.

De soort komt in Nederland vrij algemeen voor op open grond, in bermenduinen, graslanden en langs spoorlijnen.

Toch is de wilde reseda een vrij onbekende bijen en hommel plant.

De soort bloeit met mooie, zachtgele toortsen in de maanden mei - september.

De hoogte wordt 20 - 60 cm en de reseda staat graag in de zon.

Zaaien: april - mei, de zaden kiemen onregelmatig en vaak over een lange periode.

Bij slechte kieming kan een periode van kou (onder 5 °C) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen.

Zaaien in de herfst verdient daarom de voorkeur.

Zet het potje in de herfst buiten en laat de winter maar komen.

De zaden kiemen het voorjaar erop.