Grasmuur - Stellaria graminea 250 zaden

€ 1,75

In onze graslanden komt de rijk bloeiende grasmuur heel algemeen voor.

Je vindt grasmuur ook in bermen, op grazige heiden aan bosranden, maar ook aan akkerranden, vooral als die wat vochtig zijn.

Het is een meerjarige kruidsoort uit de anjerfamilie.

In mei en juni bloeit grasmuur met vele witte bloemetjes die lijken te zweven boven dunne steeltjes.

De hoogte wordt 10 - 90 cm en de plant kan zowel in de zon als in de halfschaduw.

Grasmuur verdraagt overstroming in de winter goed en kan zelfs tegen tijdelijke overspoeling met zeewater.

Ook kun je de soort als pionier aantreffen op mierenhopen.

Zaaien: april - mei, de zaden kiemen onregelmatig en vaak over een lange periode.

Bij slechte kieming kan een periode van kou (onder 5 °C) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen.

Zaaien in de herfst verdient daarom de voorkeur.

Zet het potje in de herfst buiten en laat de winter maar komen.

De zaden kiemen het voorjaar erop.