Gewone dotterbloem - Caltha palustris 100 zaden

€ 1,75

Gewone dotterbloem is een echte waterplant en kom je vooral tegen langs en ook wel in redelijk snelstromende beekjes en natte graslanden. 

Vaak tref je ze aan in het rivierengebied en de laagveengebieden, maar in de rest van Nederland is de gewone dotterbloem zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Het zijn tamelijk forse planten die 20 - 50 cm hoog kunnen worden.

De bloei (gele bloemen) vindt plaats in de maanden april - mei met soms een nabloei in augustus - november.

Gewone dotterbloem is een vaste plant en kan zowel in de zon als in de halfschaduw.

Leuk plantje voor langs een vijver!

Gewone dotterbloem was een door de flora en faunawet wettelijk beschermde plant tot 2017.

Vee vermijdt de licht giftige plant.

Hooi met een geringe hoeveelheid dotterbloemen kan voor vee geen kwaad, maar grote hoeveelheden leiden tot spijsverteringsstoringen.

De bloemen worden bezocht door zowel vliegen, kevers als bijen.

Zaaien: september - februari buiten in potjes of in de volle grond.

De zaden overwinteren prima, ook bij vorst.

Kieming vindt plaats in het voorjaar.