Inheemse bloemenmix Hobbytuin Puurnatuur

€ 2,50

Onze eigen inheemse bloemenmix, geoogst uit eigen tuin!

Onze insecten zijn de laatste tijd in populatie achteruit gegaan.

Samen kunnen we er voor zorgen dat onze insecten het gaan redden!

Wilt je thuis ook iets doen, zaai dan niet zomaar een zakje bloemenzaad, maar zaai echte inheemse bloemen.

Deze inheemse bloemenmix bestaat uit o.a.

- korenbloem             - wilde peen              - wouw

- groot streepzaad     - koekoeksbloem       - groot kaasjeskruid

- bilzekruid               - vingerhoedskruid     - teunisbloem

- pekbloem               - bos lathyrus         - witte klaver

- zeepkruid               - luzerne                   - wikke

- wilde akelei            - damastbloem          - gaffelsilene

- prikneus                - blaassilene              - rode klaver

- nagelkruid             - kleine klis                - klaproos

- huttentut               - fluitenkruid              - slangenkruid

- wild kattenkruid     - gewone margriet      - duizendblad     

- bolderik                - grote kattenstaart     - barbarakruid     

- gele morgenster    - wildemanskruid         - bonte wikke

Het zijn eenjarige, tweejarige en vaste bloeiende planten die van oorsprong in onze streek voorkomen.

De hoogte varieert tussen de 50 - 100 cm en de bloemen verlangen wat zon.

Sommige planten bloeien pas het 2de jaar en de meeste eenjarige zaaien zichzelf makkelijk uit dus ieder jaar is het weer genieten van verschillende kleuren.

De inheemse plant - planten die van oudsher in Nederland voorkomen en die zich thuis voelen in ons ecosysteem - is cruciaal als we succesvol willen zijn in onze aanpak om de insectenafname terug te dringen en de biodiversiteit te bevorderen. 

Vogels en insecten zoals wilde bijen en vlinders zijn vaak goed aangepast én zeer afhankelijk van deze inheemse vegetatie voor hun voedsel en voortplanting. 

Inheemse bloemen zijn dus belangrijk!

Zaaien kan van april t/m juni.

Schoffel een stukje grond en woel het om.

Zaai de zaden niet te dicht op elkaar en bedek ze met een laagje grond.

Druk de aarde wat aan met bv een plankje of met je hand.

Houd het zaaisel vochtig.

De mix is goed voor ongeveer 3 m2.