Grote muur - Stellaria holostea 50 zaden

€ 1,75

Grote muur is een kruidachtigevaste plant uit de anjerfamilie.

Binnen zijn geslacht is het de soort met grootste bloemen.

De plant bloeit met witte bloemen in de maanden april tot juli.

De hoogte wordt 20 - 50 cm en de plant kan zowel in de zon als in de schaduw.

Grote muur is een plant van loofbossen en heggen, ze groeit daar voornamelijk in de bosrand en in wegbermen in de buurt van de bossen.

De plant komt voor in Europa, Noord-Afrika en West-Azië, in Nederland groeit grote muur voornamelijk op zandgronden.

Grote muur is vroeger gebruikt als geneesmiddel voor de ogen.

Tegenwoordig wordt ze in natuurlijke tuinen toegepast als attractieve bodembedekker.

Grote muur wordt veel bezocht door insecten voor bestuiving.

Zaaien: april - mei, de zaden kiemen onregelmatig en vaak over een lange periode.

Bij slechte kieming kan een periode van kou (onder 5 °C) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen.

Zaaien in de herfst verdient daarom de voorkeur.

Zet het potje in de herfst buiten en laat de winter maar komen.

De zaden kiemen het voorjaar erop.