Liggende klaver - Trifolium campestre

€ 1,50

Liggende klaver is een eenjarige plant uit de vlinderbloemenfamilie en komt algemeen voor in Nederland.

De soort heeft een voorkeur voor zonnige en droge plekken in de binnenduinen, op rivierduinen, op muren en wallen en langs dijken en spoorwegterreinen.

De bloei vindt plaats in de maanden mei - september met gele bloemetjes.

De hoogte wordt 5-25 cm en de soort is hiermee ook een prima bodembedekker.

Liggende klaver staat graag in de zon en is een zeer goede insectenplant, met name voor vlinders en bijen.

Zaaien: voorzaaien vanaf maart of april in zaaibakjes, als de zaailingen groot genoeg zijn buiten uitplanten.

De zaden kiemen onregelmatig en vaak over een lange periode.

Bij slechte kieming kan een periode van kou (onder 5°C) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen.

In de herfst zaaien heeft daarom de voorkeur.

Dit is een soort waarbij geduld vereist is en waarvan het zaaisel zeker niet te vroeg moet worden weggedaan.

Zaaien rechtstreeks op de plaats van bestemming in mei - juni of september - oktober.